';

Rodinná dovolená

Rodinná dovolená

Dovolená v pøírodním prostøedí uprostøed pobøežního lesa a pouze 100 metrù od pláže, koupání, opalování, hrady z písku, výlety pìšky i na kole, západ slunce z první øady to jsou jen nìkteré dùvody proè mnoho párù a rodin s dìtmi u nás rádi prožijí svou dovolenou.

Schwalbennest mapa

Tam, kde je recepce, restaurace, bungalovu a co je nejdůležitější - kam jít na pláž? Přehled lze nalézt zde.

Ceny za pronájem

Za pøenocování a bungalov:

pøed sezónou 01.03.- 31.05. 35,00

v sezónì 01.06.- 31.08. 40,00

po sezónì 01.09.- 31.10. 35,00

energie 0,40 /kW sprchování 1,00 /3 min. lázeòský poplatek podle sazebníku obce Dranske

V pøípadì potøeby: pøistýlka od 5. osoby 5,00 /den závìreèný úklid 35,00 ložní prádlo za soupravu 5,00

Chatky k letní rekreaci se 2 místnostmi pro 4-5 osob jsou zaøízeny jednoduše (podobnì jako v kempu) a nemají pøípojku vody. Sprchy a toalety jsou vzdáleny max. 100m. K dispozici je lednice, elektrická plotýnka, varná konvice, nádobí, kávovar a malá sada hrncù. S sebou s prosím vezmìte: kanystr na vodu, pøíbor, otvírák na konzervy, vývrtku, nabìraèku, pánev apod.

V pøípadì potøeby si s sebou vezmìte pavilón proti slunci, ochranu proti vìtru, polštáøe na židle, k dispozici je zahradní stolek s židlemi.

Ostrovní Nabídky

Rujána má hodně co nabídnout. Dlouhé pláže, horečná staré železnice, král křeslo, mystické lesy a pirátské příběhy byly legendy. Objevte všestrannost největší ostrov Německa.

Kontakt

Napište nám

  [recaptcha]

  Těšíme se na vás.

  Kontaktní Informace

  Adresa: Feriensiedlung Schwalbennest Nonnevitz 21 18556 Dranske / Rügen

  Telefon: 038391-8471

  E-Mail: post@windland.de